Αναζήτηση
Στεγανοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος και κονιαμάτων- Μέρος του Συστήματος Sika® Watertight Concrete
Κωδικός προϊόντος: 570961
Παράδοση: 1-3 ημέρες
  • *
€98,25 με ΦΠΑ
decrease increase
Περιγραφή υγρό, ροζ
Συσκευασία δοχείο 20kg
  • Κτιριακές κατασκευές, θεμέλια και όπου χρειάζεται στεγανό σκυρόδεμα
  • Δεξαμενές και φράγματα
  • Υπόγεια έργα
  • Πισίνες
  • Για στεγανά κονιάματα σε:
    -- Κατασκευές υπογείων ή υπέργειων έργων σε τοιχοποιίες
    -- Στεγανές κατασκευές σκυροδέματος
    -- Κατασκευές από τσιμεντοκονιάματα που πρέπει να ανθίστανται σε μεγάλο βαθμό σε εισροές υδάτων.
  • Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση νερού στο σκυρόδεμα και στο κονίαμα
  • Μειώνει τη διείσδυση νερού υπό πίεση στο σκυρόδεμα ή στο κονίαμα σε συνδυασμό
    με τη χρήση μειωτών νερού υψηλής δραστικότητας Sika® ViscoCrete® και Sika® ViscoFlow®
 

 1,5% κ.β. τσιμέντου

Filters
Sort
display